۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

مراقبت جوجه بعد خروج از دستگاه

  • جوجه های تازه ، تا 24 ساعت نیاز به غذا ندارند .
  • بعد از 7 ساعت جوجه ها را از ماشین جوجه کشی خارج نمائید و بعد 24 ساعت به آنها آب ( بهتر است آب قند باشد ) بدهید و بعد دانه مرغ همراه با کمی ذرت بلغور شده به آنها بدهید .
  • گرمای هفته اول محل نگهداری جوجه ها باید بین 32 تا 35 درجه باشد . و سپس به تدریج دما را کاهش دهید .
  • جوجه های کبک نسبت به سرما بسیار آسیب پذیر می باشند و بهتر است تا بیست روز در دمای بین 27 تا 35 درجه نگهداری شوند و کم کم دما را کاهش دهید. 
  • برای تولید گرمای پرورش جوجه ، میتوان از لامپ مادون قرمز استفاده کرد فقط کافیست در ارتفاع 1 متری نسبت به کف زمین آویزان کرد.