سبد خرید

هزینه ی ارسال دستگاه جوجه کشی

در این صفحه از وب سایت طیور ماشین ابزار با هزینه ی ارسال دستگاه های جوجه کشی آشنا می شویم. همچنین لازم به ذکر است به علت قراداد مجموعه با شرکت های پستی و باربری، هزینه ارسال برای خریداران گرامی کمترین حالت ممکن در نظر گرفته می شود. مبالغ زیر به صورت تقریبی می باشد.

توجه : هزینه ارسال دستگاه های جوجه کشی خانگی به سراسر ایران به صورت رایگان می باشد.

دستگاه جوجه کشی 10 تایی مدل مینی کاکس : هزینه ارسال رایگان

دستگاه جوجه کشی 12 تایی مدل ایزی باتور 5 : هزینه ارسال رایگان

دستگاه جوجه کشی 12 تایی مدل ایزی باتور 6 : هزینه ارسال رایگان

دستگاه جوجه کشی 24 تایی مدل آرکام کره ای: هزینه ارسال رایگان 

دستگاه جوجه کشی 48 تایی مدل ایزی باتور 1 : هزینه ارسال رایگان

دستگاه جوجه کشی 58 تایی مدل داتیکس :  هزینه ارسال رایگان

دستگاه جوجه کشی 80 تایی مدل ایزی باتور 4 : هزینه ارسال رایگان

دستگاه جوجه کشی 96 تایی مدل ایزی باتور 2 : هزینه ارسال رایگان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی اسکندری مدل 126 : 150 هزار تومان ولی این محصول جهت تخفیف برای خریداران، رایگان ارسال می شود.

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی اسکندری مدل 168 : 180 هزار تومان ولی این محصول جهت تخفیف برای خریداران، رایگان ارسال می شود.

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 84 تایی دماوند : 215 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 126 تایی دماوند : 300 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 252 اسکندری : 270 هزار تومان ولی این محصول جهت تخفیف برای خریداران گرامی رایگان ارسال می شود.

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 210 تایی دماوند 360 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 336 اسکندری : 290 هزار تومان ولی این محصول جهت تخفیف برای خریداران گرامی رایگان ارسال می شود.

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 420 دماوند : 400 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 504 اسکندری : 420 هزار تومان ولی این محصول جهت تخفیف برای خریداران گرامی رایگان ارسال می شود.

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 588 تایی دماوند : 430 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 672 اسکندری : 440 هزار تومان ولی این محصول جهت تخفیف برای خریداران گرامی رایگان ارسال می شود.

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 926 تایی دماوند : 500 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 1008 اسکندری : 500 هزار تومان ولی این محصول جهت تخفیف برای خریداران گرامی رایگان ارسال می شود.

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 1850 دماوند : 630 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 2016 تایی اسکندری : 650 هزار تومان ولی این محصول نیز جهت تخفیف برای خریداران گرامی رایگان ارسال میشود.