سبد خرید

هزینه ی ارسال دستگاه جوجه کشی

در این صفحه از وب سایت طیور ماشین ابزار با هزینه ی ارسال دستگاه های جوجه کشی آشنا می شویم. همچنین لازم به ذکر است به علت قراداد مجموعه با شرکت های پستی و باربری، هزینه ارسال برای خریداران گرامی کمترین حالت ممکن در نظر گرفته می شود.

توجه : هزینه ارسال دستگاه های جوجه کشی خانگی به سراسر ایران به صورت رایگان می باشد.

دستگاه جوجه کشی 10 تایی مدل مینی کاکس : هزینه ارسال رایگان

دستگاه جوجه کشی 12 تایی مدل ایزی باتور 5 : هزینه ارسال رایگان

دستگاه جوجه کشی 12 تایی مدل ایزی باتور 6 : هزینه ارسال رایگان

دستگاه جوجه کشی 24 تایی مدل آرکام کره ای: هزینه ارسال رایگان

دستگاه جوجه کشی 40 تایی مدل ایزی باتور 3 : هزینه ارسال رایگان

دستگاه جوجه کشی 48 تایی مدل ایزی باتور 1 : هزینه ارسال رایگان

دستگاه جوجه کشی 58 تایی مدل داتیکس  :   هزینه ارسال رایگان

دستگاه جوجه کشی 80 تایی مدل ایزی باتور 4 : هزینه ارسال رایگان

دستگاه جوجه کشی 96 تایی مدل ایزی باتور 2 : هزینه ارسال رایگان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی اسکندری مدل 126 : هزینه ارسال رایگان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی اسکندری مدل 168 : هزینه ارسال رایگان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 84 تایی دماوند : 115 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 126 تایی دماوند : 120 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 252 اسکندری : 170 هزار تومان ولی این محصول جهت تخفیف برای خریداران گرامی رایگان ارسال می شود.

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 210 تایی دماوند 160 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 336 اسکندری : 190 هزار تومان ولی این محصول جهت تخفیف برای خریداران گرامی رایگان ارسال می شود.

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 420 دماوند : 300 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 504 اسکندری : 320 هزار تومان ولی این محصول جهت تخفیف برای خریداران گرامی رایگان ارسال می شود.

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 588 تایی دماوند : 330 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 672 اسکندری : 340 هزار تومان ولی این محصول جهت تخفیف برای خریداران گرامی رایگان ارسال می شود.

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 926 تایی دماوند : 400 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 1008 اسکندری : 400 هزار تومان ولی این محصول جهت تخفیف برای خریداران گرامی رایگان ارسال می شود.

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 1850 دماوند : 430 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 2016 تایی اسکندری : 450 هزار تومان ولی این محصول نیز جهت تخفیف برای خریداران گرامی رایگان ارسال میشود.