سبد خرید

هزینه ی ارسال دستگاه جوجه کشی

در این صفحه از وب سایت طیور ماشین ابزار با هزینه ی ارسال دستگاه های جوجه کشی آشنا می شویم. همچنین لازم به ذکر است به علت قراداد مجموعه با شرکت های پستی و باربری، هزینه ارسال برای خریداران گرامی کمترین حالت ممکن در نظر گرفته می شود.

توجه : هزینه ارسال دستگاه های جوجه کشی خانگی به سراسر ایران به صورت رایگان می باشد.

دستگاه جوجه کشی 10 تایی مدل مینی کاکس : هزینه ارسال رایگان

دستگاه جوجه کشی 12 تایی مدل ایزی باتور 5 : هزینه ارسال رایگان

دستگاه جوجه کشی 12 تایی مدل ایزی باتور 6 : هزینه ارسال رایگان

دستگاه جوجه کشی 24 تایی مدل آرکام کره ای: هزینه ارسال رایگان

دستگاه جوجه کشی 40 تایی مدل ایزی باتور 3 : هزینه ارسال رایگان

دستگاه جوجه کشی 48 تایی مدل ایزی باتور 1 : هزینه ارسال رایگان

دستگاه جوجه کشی 58 تایی مدل داتیکس  :       هزینه ارسال رایگان

دستگاه جوجه کشی 80 تایی مدل ایزی باتور 4 : هزینه ارسال رایگان

دستگاه جوجه کشی 96 تایی مدل ایزی باتور 2 : هزینه ارسال رایگان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی اسکندری مدل 126 : هزینه ارسال رایگان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی اسکندری مدل 168 : هزینه ارسال رایگان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 84 تایی دماوند : 115 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 126 تایی دماوند : 120 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 252 اسکندری : 170 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 210 تایی دماوند 160 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 336 اسکندری : 190 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 420 دماوند : 300 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 504 اسکندری : 320 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 588 تایی دماوند : 330 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 672 اسکندری : 340 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 926 تایی دماوند : 400 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 1008 اسکندری : 400 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 1850 دماوند : 430 هزار تومان

هزینه ارسال دستگاه جوجه کشی 2016 تایی اسکندری : 450 هزار تومان