۱ مهر ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

در 3 مدل زیر موجود است.

 

مختص مدل 210 تایی و 420 تایی

👇👇👇icon download زاگرس

 
 
 
مختص طرح قدیم
icon download ولوم
 
 
 
 
مختص مدل 42  ؛  84 و 126 تایی

👇👇👇icon download اتوماتیک