۱۲ فروردین ۱۳۹۹
طیور ماشین ابزار ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

راهنمای عمومی جوجه کشی

ابتدا قبل از هر امر محل استقرار دستگاه جوجه کشی را با توجه به شرایط زیر انتخاب نمایید : 

 • حداقل دمای محیط دستگاه 18 درجه سانتی گراد و حداکثر آن از 27 درجه سانتی گراد باشد . 
 • رطوبت محیط بالا تر از 70% نباشد . 
 • تهویه مناسب داشته باشد ( به طوری که حداقل هر 3 ساعت یکبار هوای کل محل تعویض گردد) .
 • سطح استقرار دستگاه صاف و بدون شیب باشد . 
 • عاری از هرگونه گرد و غبار و آلودگی باشد . 

 

دستگاه جوجه کشی (ستر) را 24 ساعت قبل از قراردادن تخم مرغ ها روشن نگهداشته و نکات زیر را کنترل نمائید : 

 • درون دستگاه تمیز و بدون گرد و غبار باشد . 
 • از سالم بودن فن ها و هیتر ها مطمئن شوید (فن ها باید به طور دائم کارکنند)
 • از مسدود نبودن دریچه های ورود و خروج هوا اطمینان حاصل نمائید . 
 • تخم مرغ ها را تمیز کرده (با استفاده از یک دستمال خشک) و به ترتیب زیر عمل کنید : 
 • از قراردادن تخم مرغ های ترک خورده و یا بد شکل درون شانه خودداری نمایید . 
 • تخم مرغ ها را به طوری قرار دهید که سطح تیز آن رو به پایین قرار گیرد . 
 • برای قراردادن هر نوع تخم پرندگان از شانه مخصوصی که برای آن تهیه شده استفاده نمائید . 
 • قبل از استقرار شانه ها درون ماشین جوجه کشی ، دستگاه را خاموش کنید . 
 • شانه ها را طوری داخل دستگاه بگذارید که ردیف ها به صورت افقی قرار گیرند تا درهنگام گردش از شانه خارج نشوند . 
 • پس از اتمام چیدن، درب دستگاه را ببندید و 30 دقیقه تحمل کنید سپس دستگاه را روشن کنید 

سه روز مانده به خارج شدن جوجه ها از تخم ، تخم مرغ ها را به ترتیب زیر وارد هچری کنید : 

 • دمای اتاق محل استقرار دستگاه را به 30 تا 32 درجه سانتی گراد افزایش دهید 
 • سینی های هچ نباید سرد(30 – 35) باشند این امر موجب ورود شک به تخم مرغ می شود . 
 • تخم مرغ ها را بدون وارد کردن ضربه و تکان شدید به سینی هچ منتقل کنید 
 • سینی ها را درون دستگاه قرار داده و دستگاه را روشن کنید 
 • رطوبت در هچر نباید پائین تر از 75% و بالاتر از 90% باشد 
 • دمای هچر معمولا 0.5 درجه سانتی گراد پاین تر از ستر می باشد 
 • باز کردن بیش از حد در دستگاه در 3 روز پایانی موجب نوسان رطوبت شده و میزان هچ را کاهش میدهد . 
 • 5ساعت بعد از خروج اولین جوجه از تخم بهترین زمان برای تخلیه دستگاه می باشد 
 • جوجه ها را تا خشک شدن کامل پر ها از درون دستگاه خارج نکنید به شرطی که دستگاه دارای سیستم تهویه مناسب باشد . زود خارج کردن جوجه ها مانع جذب زرده شده و دیر خارج کردن موجب از دست دادن آب بدن جوجه ها می شود .

دستگاه جوجه کشی ارزان