۱۴ تیر ۱۳۹۹
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

اصول جوجه کشی بلدرچین

شرایط محیطی ستر

از معایب حرارت دادن تخم ها قبل از چیدن در ستر ایجاد قطرات روی آنهاست که در اثر پایین بودن درجه حرارت تخم ها اتفاق می افتد 

اهمیت چرخاندن تخم درجوجه درآوری

چرخش از چسبندگی جنین به غشاهای پوسته در اوایل جوجه کشی جلوگیری می کند ودر 14 روز اول انکوباسیون اهمیت زیادی دارد. که این کار در دستگاه شرکت طیور ماشین ابزار به صورت تمام اتوماتیک انجام می شود.

رطوبت لازم در هچر

بلدرچین

رطوبت عامل مهمی در هچر بوده وبا تامین رطوبت کافی غشاهای پوسته نرم باقی مانده وموجب بیرون آمدن بهتر وراحت تر جوجه می گردد .

تاثیر جیره مادران تخمگذار و سلامت آنها بر روی کیفیت تخم مرغ

1.جیره مصرفی نامناسب و فقیر از نظر مواد مورد نیاز در مادران سبب ایجاد عدم تعادل در میزان پروتیئن ها، چربی ها و و ویتامین های زرده و سفیده تخم مرغ شده و متعاقبا از قدرت حیاتی جنین داخل آن خواهد کاست.
2. جیره های نامناسب مصرفی توسط مادران تخمگذار سبب تولید تخم مرغهایی با پوسته نامناسب و... می شود. 

تاثیر سن پرنده بر جوجه درآوری تخم مرغ های تولیدی

آیا تخم مرغهای حاصل از مادران مسن تر از نظر جوجه درآوری بهترند؟ 1. اولین تخم مرغهای تولید شده توسط هر مرغ در ابتدای دوره تولید قاعدتا دارای میزان جوجه آوری پایین تری در مقایسه با پرندگانی که مسن تر هستند، می باشد. 

نکاتی پیرامون کیفیت تخم مرغ نطفه دار

کیفیت پوسته تخم تولیدی تحت تاثیر وضعیت سلامت گله قرار دارد و بر میزان جوجه درآوری نیز بی تاثیر نمی باشد. 

مراقبت از تخم های نطفه دار پیش از انکوباسیون

در صورت پرورش پرنده در قفس یا روی بستر ، تخم ها را در ۲ تا ۳نوبت در روز جمع آوری نمائید. این امر از ترک خوردن پوسته تخم ها جلوگیری خواهد کرد .
محلی که تخم مرغهای آماده جوجه کشی درون شانه های مخصوص خود در آن قرار گرفته و تا 72 ساعت قبل از خروج جوجه ها با شرایط دمای 37.7 و رطوبت 60% در آن قراردارند .