۷ مهر ۱۳۹۹
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

اصول جوجه کشی با اردک

در صورت ذخیره تخم های جوجه کشی را باید در سردخانه در دمای 15-12 درجه سانتی گراد نگهداری نمود اگر تخم ها کمتر از3روز در سردخانه بمانند نیازی به چرخش تخم ها نیست در غیر این صورت حداقل روزی 1 بار پرخانده شوند .
اگر تخم ها بیشتر از 1 هفته نگهداری شوند باروری تخم ها کاهش می یابد به علاوه کاهش رطوبت انبار باعث کاهش جوجه درآوری می گردد .

 

طول دوره جوجه کشی در همه اردک ها 28 روز ولی در اردک مسکوی 25-32 روز است.دمای مورد نیاز درون دستگاه جوجه کشی در هفته اول 39 در هفته دوم 38 در هفته سوم37/8 ودر هفته چهارم 37/5 درجه سانتی گراد می باشد .
رطوبت در ستر 75-70 درصد ودر هچر 85-80 درصد می باشد. رطوبت برای اردک به مراتب بیشتر از از رطوبت مورد نیاز تخم مرغ است. تخم اردک در ستر باید 4بار در روز چرخانده شود ولی در هچر نیازی به چرخاندن نیست اما باید رطوبت را افزایش داد..
در روز 5-4 می توان تخم های غیر بارور وجنین مرده را مشخص و از دستگاه خارج نمود.(عمل کندلینگ) تخم های سالم به صورت لکه سیاه در بالای تخم و نزدیک اتاقک هوایی دارای انشعابات عروقی است. 
اگر جنین به غشای پوسته چسبیده باشد و انشعاب عروقی نباشد مرگ جنین رخ داده است همچنین اگر در هنگام کندلینگ تخم در برابر نور به صورت روشن و بدون لکه باشد تخم بدون نطفه خواهد بود.
ضورت عمل کندلینگ به این خاطر است که تخم های بدون نطفه و جنین مرده تولید گاز های مضر و آلودگی می کنند و خطر انفجارشان هم زیاد است که این عمل باعث بهبود وضعیت تخم های سالم می گردد.

 

لینکهای مفید:

 

 

 

اردک