۲۵ فروردین ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

زمان قرار دادن تخم در دستگاه جوجه کشی

بهترین زمان برای قرار دادن تخم در دستگاه جوجه کشی

 

بهتر است زمان نگه داری تخم ها پس از تولید ؛ بیش از یک هفته نباشد.تخم های نطفه دار مرغ را می توان به دو صورت وارد " ماشین جوجه کشی " نمود. در حالت اول همه ی تخم ها با هم وارد دستگاه شده و ظرفیت تکمیل می شود. در این صورت نیز تمامی جوجه ها با هم به دنیا می آیند. یکی از منافع وارد نمودن هم زمان تخم ها در " دستگاه جوجه کشی " ؛ ضد عفونی تخم ها و دستگاه به صورت هم زمان است. در پی این عمل جوجه های بیشتری به دنیا خواهند آمد که مدیریت پرورش آن ها از نقطه نظر صرفه جویی در وقت و هزینه اصولی تر است. در حالت دوم به علت کهنه شدن تخم و کمبود تخم مرغ به صورت مرحله ای وارد دستگاه می شود که این کار به علت افزایش رطوبت دستگاه در سه روز آخر ؛ باعث در صدی از تلفات می شود زیرا قسمتی از تخم های موجود در دستگاه هنوز به زمان سه روز آخر نرسیده اند که رطوبت برای آن ها افزایش یابد در نتیجه امکان خفگی برای جنین وجود دارد. بهتر است تمامی تخم ها تا یک هفته انبار شوند و به صورت هم زمان وارد دستگاه شوند.

مقالات مرتبط:

تحلیل فرآیند جوجه کشی

خرید ماشین جوجه کشی ارزان