۲۵ فروردین ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

استفاده دستگاه جوجه کشی زاگرس در مدارس و مراکز آموزشی و دانشگاه ها

با کارکرد بسیار آسان