۱۲ فروردین ۱۳۹۹
طیور ماشین ابزار ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

فیلم


دستگاه جوجه کشی زاگرس

 

فیلم فوق مربوط به بیرون آمدن جوجه ها از تخم می باشد. این فیلم یکی از انواع دستگاه جوجه کشی شرکت طیور ماشین ابزار می باشد.