۲۵ فروردین ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

فیلم جوجه کشی پرنده حساس و قیمتی طاووس توسط دستگاه جوجه کشی زاگرس

دستگاهی که جوجه کشی پرنده ای مثل طاووس را انجام می دهد شک نکنید هر برندی که باشد از لحاظ دما و رطوبت بسیار دقیق و حساس می باشد.