۳۱ خرداد ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

مراحل رشد جنین

مراحل رشد جنین

 

در تصویر فوق مراحل رشد جنین جوجه در تخم مرغ را مشاهده می نماییم. در این تصویر از بالا و از چپ به راست به ترتیب تخم مرغ و سیر تکاملی و رشد نطفه و تبدیل شدن به جوجه را مشاهده مینماییم.

لینکهای مفید: دستگاه جوجه کشی - ماشین جوجه کشی