۱ مهر ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

مراحل رشد جنین

تصاویر رشد جنین : 

مراحل رشد جنین

 

در تصویر فوق مراحل رشد جنین جوجه در تخم مرغ را مشاهده می نماییم. در این تصاویر از بالا و از چپ به راست به ترتیب تخم مرغ و سیر تکاملی و رشد نطفه و تبدیل شدن به جوجه را در دوران جوجه کشی مشاهده مینماییم. این تصاویر به ما در عمل نطفه سنجی تخم مرغ ها کمک زیادی خواهد کرد که با شرایط داخل تخم در دوران جوجه کشی آشنا کافی داشته باشیم.

لینکهای مفید: دستگاه جوجه کشی - ماشین جوجه کشی

 

 فیلم خارق العاده مراحل رشد جنین :