۱ مهر ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

اصول جوجه کشی بلدرچین

در این مقاله به اصول جوجه کشی بلدرچین میپردازیم بلدرجین 1

شرایط محیطی ستر

قبل از چیدن تخم داخل دستگاه جوجه کشی بهتر است حداقل چندین ساعت دستگاه به صورت خالی روشن شود تا داخل دستگاه گرم شود. (توجه به اولین روز جوجه کشی تا قبل سه روز آخر دوران ستر گفته میشود)

اهمیت چرخاندن تخم درجوجه درآوری

چرخش از چسبندگی جنین به غشاهای پوسته در اوایل جوجه کشی جلوگیری می کند ودر 14 روز اول جوجه کشی اهمیت زیادی دارد. که این کار در دستگاه های جدید به صورت تمام اتوماتیک توسط موتور دستگاه جوجه کشی و به فرمان برد کنترلر جوجه کشی انجام می شود.

رطوبت لازم در هچر

رطوبت عامل مهمی در هچر بوده وبا تامین رطوبت کافی غشاهای پوسته نرم باقی مانده وموجب بیرون آمدن بهتر وراحت تر جوجه می گردد . ( توجه به سه روز آخر جوجه کشی هر پرنده ، دوران هچر گفته میشود)

تاثیر جیره مادران تخمگذار و سلامت آنها بر روی کیفیت تخم مرغ

1.جیره مصرفی نامناسب و فقیر از نظر مواد مورد نیاز در مادران سبب ایجاد عدم تعادل در میزان پروتیئن ها، چربی ها و و ویتامین های زرده و سفیده تخم مرغ شده و متعاقبا از قدرت حیاتی جنین داخل آن خواهد کاست.
2. جیره های نامناسب مصرفی توسط مادران تخمگذار سبب تولید تخم مرغهایی با پوسته نامناسب و... می شود. 

تاثیر سن پرنده بر جوجه درآوری تخم مرغ های تولیدی

آیا تخم مرغهای حاصل از مادران مسن تر از نظر جوجه درآوری بهترند؟ اولین تخم مرغهای تولید شده توسط هر مرغ در ابتدای دوره تولید قاعدتا دارای میزان جوجه آوری پایین تری در مقایسه با پرندگانی که مسن تر هستند، می باشد. 

نکاتی پیرامون کیفیت تخم مرغ نطفه دار

کیفیت پوسته تخم تولیدی تحت تاثیر وضعیت سلامت گله قرار دارد و بر میزان جوجه درآوری نیز بی تاثیر نمی باشد. 

مراقبت از تخم های نطفه دار پیش از ورود به دستگاه جوجه کشی  یا انکوباسیون:

در صورت پرورش پرنده در قفس یا روی بستر ، تخم ها را در ۲ تا ۳ نوبت در روز جمع آوری نمائید. این امر از ترک خوردن پوسته تخم ها جلوگیری خواهد کرد .

- دما و رطوبت تخم در جوجه کشی بلدرچین :

از روز یکم تا چهاردهم، (یعنی تا سه روز قبل از خروج جوجه ها از تخم) ، دما روی  37.7 و رطوبت 60% تنظیم  شود و در سه روز آخر جوجه کشی دمای ماشین جوجه کشی روی 37/2 و رطوبت روی 75  درصد قرار گیرد.

 

فیلم آموزشی بلدرچین :

 

بلدرچین پرنده ای است که 45 روزه بالغ میشه و از این حیث زودتر از اکثر طیور میباشد. در نتیجه دارای هزینه های کمتری بابت پرورش و نگه داری است، همچنین بعد از 45 روز شروع به تخم ریزی میکنه و خیلی سریع میتوان شروع به تکثیر و توسعه مولد های خود کرد و به در آمد رسید.

 

لینک های مفید:

 دستگاه جوجه کشی خانگی