۳۱ خرداد ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

اصول جوجه کشی با اردک

در صورت ذخیره تخم های جوجه کشی را باید در سردخانه در دمای 15-12 درجه سانتی گراد نگهداری نمود اگر تخم ها کمتر از3روز در سردخانه بمانند نیازی به چرخش تخم ها نیست در غیر این صورت حداقل روزی 1 بار پرخانده شوند .
اگر تخم ها بیشتر از 1 هفته نگهداری شوند باروری تخم ها کاهش می یابد به علاوه کاهش رطوبت انبار باعث کاهش جوجه درآوری می گردد .

 

طول دوره جوجه کشی در همه اردک ها 28 روز ولی در اردک مسکوی 25-32 روز است.دمای مورد نیاز درون دستگاه جوجه کشی در هفته اول 39 در هفته دوم 38 در هفته سوم37/8 ودر هفته چهارم 37/5 درجه سانتی گراد می باشد .
رطوبت در ستر 75-70 درصد ودر هچر 85-80 درصد می باشد. رطوبت برای اردک به مراتب بیشتر از از رطوبت مورد نیاز تخم مرغ است. تخم اردک در ستر باید 4 بار در روز چرخانده شود ( در دستگاه های موجود سر زمان مشخص به صورت اتومات چرخش انجام می شود و نیازی به دخالت دست نیست ) ولی در کل در زمان هچر نیازی به چرخاندن نیست اما باید رطوبت را در زمان هچر افزایش داد..
در روز 5-4 می توان تخم های غیر بارور وجنین مرده را مشخص و از دستگاه خارج نمود.(عمل کندلینگ) تخم های سالم به صورت لکه سیاه در بالای تخم و نزدیک اتاقک هوایی دارای انشعابات عروقی است. 
اگر جنین به غشای پوسته چسبیده باشد و انشعاب عروقی نباشد مرگ جنین رخ داده است همچنین اگر در هنگام کندلینگ تخم در برابر نور به صورت روشن و بدون لکه باشد تخم بدون نطفه خواهد بود.
ضورت عمل کندلینگ به این خاطر است که تخم های بدون نطفه و جنین مرده تولید گاز های مضر و آلودگی می کنند و خطر انفجارشان هم زیاد است که این عمل باعث بهبود وضعیت تخم های سالم می گردد.

 

لینکهای مفید:

 

 

 

اردک