۱ مهر ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

اصول جوجه کشی با اردک

 جوجه کشی اردک
در صورت ذخیره تخم ها، باید تخم های جوجه کشی را در سردخانه که در دمای 17-12 درجه سانتی گراد میباشد نگهداری نمود اگر تخم ها کمتر از3 روز در این سردخانه و درجه بمانند نیازی به چرخش تخم ها نیست در غیر این صورت حداقل روزی 1 بار پرخانده شوند .
اگر تخم ها بیشتر از 1 هفته نگهداری شوند باروری تخم ها کاهش می یابد به علاوه کاهش رطوبت انبار باعث کاهش جوجه درآوری می گردد و برای در دستگاه جوجه کشی چندان مناسب نیستند.

 

طول دوره جوجه کشی در همه اردک ها 28 روز ولی در اردک مسکوی 25-32 روز است.دمای مورد نیاز درون دستگاه جوجه کشی در هفته اول 39 در هفته دوم 38 در هفته سوم37/8 ودر هفته چهارم 37/5 درجه سانتی گراد می باشد .
رطوبت در ستر 75-70 درصد ودر هچر 85-80 درصد می باشد. رطوبت برای اردک به مراتب بیشتر از از رطوبت مورد نیاز تخم مرغ است. تخم اردک در ستر باید 4 بار در روز چرخانده شود ( در دستگاه های موجود سر زمان مشخص به صورت اتومات توسط موتور دستگاه جوجه کشی و به فرمان برد کنترلر جوجه کشی، چرخش انجام می شود و نیازی به دخالت دست نیست ) ولی در کل در زمان هچر (یعنی سه روز آخر جوجه کشی ) نیازی به چرخاندن نیست اما باید رطوبت را در زمان هچر افزایش داد تا پوسته تخم نازک تر شود.
در روز 5-4 می توان تخم های غیر بارور وجنین مرده را مشخص و از دستگاه خارج نمود.(یعنی همان عمل کندلینگ یا همان نطفه سنجی ) تخم های سالم به صورت لکه سیاه در بالای تخم و نزدیک اتاقک هوایی دارای انشعابات عروقی است. 
اگر جنین به غشای پوسته چسبیده باشد و انشعاب عروقی نباشد مرگ جنین رخ داده است همچنین اگر در هنگام کندلینگ تخم در برابر نور به صورت روشن و بدون لکه باشد تخم بدون نطفه خواهد بود.

لازم به ذکر است جوجه اردک بسیار در مقابل بیماری ها مقاوم میباشد و در امر پرورش اردک کاری آسوده خواهید داشت.

 

فیلم پرورش اردک در مزرعه: 

 
ضرورت عمل کندلینگ به این خاطر است که تخم های بدون نطفه و جنین مرده تولید گاز های مضر و آلودگی می کنند و خطر انفجارشان هم زیاد است که این عمل باعث بهبود وضعیت تخم های سالم می گردد و از ایجاد آلودگی در دستگاه جوجه کشی خانگی یا صنعتی شما جلوگیری مینماید.

 

لینکهای مفید:

 

 

 

اردک