۸ مرداد ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

بارور کردن تخم

برای اینکه تخم قابل جوجه کشی باشد باید تخم بارور گردد. بارور کردن یا جفت گیری به دو روش طبیعی و یا تلقیح مصنوعی انجام می گیرد. بخش ابتدای مجرای تخم ( لوله فالوپ ) که به شکل قیف         ( اینفاند یبولوم ) است و زرده بعد از اینکه از تخمدان جدا می گردد؛ وارد این قسمت شده و در همین محل اگر اسپرماتوزوئید موجود باشد عمل لقاح و نطفه دار شدن تخم مرغ صورت می گیرد. تخم مرغ نطفه دار قابل استفاده برای دستگاه جوجه کشی یا ماشین جوجه کشی می باشد.