۱ آبان ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

ساختمان فیزیکی و شیمیایی تخم مرغ

ساختمان فیزیکی تخم مرغ

 به منظور درک بهتر عوامل موثر بر کیفیت تخم مرغ جوجه کشی و عواملی که در فرآیند جوجه درآوری و جوجه کشی در دستگاه جوجه کشی نقش دارند، شناخت ساختمان تخم مرغ ضروری است. تخم مرغ از سه قسمت اصلی زرده، سفیده و پوسته تشکیل شده است. زرده توسط زرده بند ( شالاز) در وسط تخم مرغ نگه داشته می شود. 

تخم مرغ

 

ترکیب شیمیایی تخم مرغ

تخم مرغ از منابع غنی مواد غذایی و حاوی مقدار زیادی پروتیین و چربی است. در عین حال ترکیب شیمیایی سه بخش اصلی آن بسیار متفاوت است. مواد غذایی ذخیره شده در زرده ی آن زیاد است و 16/6 درصد پروتیین و 32/6 چربی دارد. ویتامین های محلول در چربی نیز در زرده قرار دارند. زرده توسط زرده بند، که رباط های نگه دارنده از جنس سفیده ی غلیظ است، در وسط تخم مرغ نگه داری می شود.

سفیده از مقدار زیادی آب و 10/6 درصد پروتیین تشکیل شده و حاوی ویتامین های محلول در آب نیز است. پوسته ی تخم مرغ از مواد معدنی که عمدتا کربنات کلسیم است، تشکیل شده است.

نقش اصلی پوسته محافظت از محتویات تخم مرغ و جلوگیری از نفوذ و تکثیر میکروارگانیسم ها به داخل آن است. بر روی پوسته لایه ی نازکی از ماده کوتیکول منافذ پوسته را می پوشاند و از خروج رطوبت و نفوذ باکتری ها به داخل تخم مرغ جلوگیری می کند. در داخل تخم مرغ دو غشای خارجی و داخلی وجود دارد که در قسمت انتهایی تخم مرغ از یکدیگر جدا می شوند و کیسه ی هوای را به وجود می آورند. این کیسه نقش مهمی در تنفس جنینی در روزهای آخر جوجه کشی ایفا می کند.

بهتر است قبل از هر دوره استفاده از ماشین جوجه کشی به ضد عفونی تخم مرغ توجه کنید.

 

لینک های مفید:

ضد عفونی تخم

قیمت دستگاه جوجه کشی