سبد خرید
طیور ماشین ابزار|اصول کامل جوجه کشی|مطالب آموزشی بیشتر(سوالات مردمی)|نقش رطوبت در ستر ( از اولین روز تا قبل سه روز آخر)

نقش رطوبت در ستر ( از اولین روز تا قبل سه روز آخر)

در خلال زمان جوجه کشی آب تخم ها از طریق منافذ موجود در پوسته تبخیر می شود. میزان رطوبتی که تخم در"ماشین جوجه کشی " از دست می دهد به نوع تعداد این منافذ و میزان رطوبت هوای سترها بستگی دارد. در بهترین حالت یک تخم در طول زمان جوجه کشی باید حدود 12 درصد وزن خود را از دست بدهد. در شرایط یکسان از نظر رطوبتی میزان در صد وزنی که تخم ها از دست می دهند با توجه به اختلاف آن ها در ساختمان پوسته و تعداد منافذ متفاوت است.

در تخم های حاصل از گله مادر یک دست؛ این اختلاف ناچیز است و تاثیر زیادی بر جوجه آوری ندارد ولی به هر حال با افزایش سن گله و یا تغذیه نا مناسب یا بیماری که موجب تولید تخم های با پوسته ضعیف می گردد جهت جلوگیری از کاهش درصد جوجه در آوری و کیفیت جوجه باید رطوبت داخل " دستگاه جوجه کشی " را به نحوی تنظیم نمود که این نقیضه برطرف گردد. به طور معمول رطوبت از اولین روز تا قبل سه روز آخر 55 تا 60 و در سه روز آخر جوجه کشی 70 تا 75 درصد تنظیم میگردد.

در این صفحه از طیور ماشین ابزار اطلاع پیدا کردیم که چرا برای رشد جنین داخل تخم نیاز به رطوبت داریم.