سبد خرید

قابلیت جوجه درآوری

قابلیت جوجه در آوری بهینه و کیفیت خوب وقتی حاصل می گردد که تخم از زمان تولید شده تا چیده شده در " دستگاه جوجه کشی " در شرایط مطلوب نگه داری شود. در این صفحه نکاتی مهم را ذکر خواهیم که با رعایت این ترفند ها جوجه آوری شما افزایش پیدا کند.

دما ، رطوبت ، چرخش و تهویه از 4 عامل اصلی دستگاه جوجه کشی هستند.

تخم نطفه دار از چندین سلول زنده تشکیل شده است که بعد از تخم گذاری پتانسیل جوجه در آوری آن در بهترین شرایط نگه داری فقط حفظ شده ولی بهتر نمی گردد و در صورت عدم نگه داری مطلوب این پتانسیل جوجه در آوری به شدت کاهش می یابد.

لانه های تخمگذاری یا محل ثابتی که پرنده تخم گذاری می کند باید همیشه به وسیله پوشال تمیز پوشانده شود. در مراحل اول ممکن است پرنده عادت داشته باشد که پوشال ها بر هم زده و از لانه بیرون بریزد ولی این عادت به مرور از بین می رود.

نگهداری و انبار کردن

تخم ها باید در دمای 12 تا 18 درجه سانتی گراد انبار شوند. اگر تعداد آن ها کم است، میتوانید در داخل جعبه ای پر از نمک دفن کنید.

تخم ها باید حداقل چهار بار در روز جمع آوری شوند و اگر نیاز باشد حتی تا 6 بار در روز تخم از لانه جمع آوری کنیم چونکه در لانه به خصوص در فصل تابستان ممکن است دما بالا باشد و معادل درجه حرارت داخل دستگاه برسد و اگر تخم ها جمع آوری نشوند جنین شروع به رشد و نمو می کند و این پدیده می تواند باعث افزایش تلفات جنین و بلاخره کاهش کاهش جوجه در آوری در" ماشین جوجه کشی" گردد.