۱ آبان ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

اتاقک هوایی تخم یا همان کیسه هوا

دو غشاء در انتهای پهن تخم از همدیگر جدا می شوند و اتاقک هوایی را تشکیل می دهند. اتاقک هوایی برای رشد و نمو جنین حیاتی می باشد و تنفس جنین را امکان پذیر می سازد. به طور کلی این قسمت وظیفه رساندن اکسیژن به جنین درون تخم را دارد و با قرار گیری تخم در " دستگاه جوجه کشی " اندازه اتاقک هوایی افزایش می یابد و توجه به اندازه آن یکی از اصول حیاتی در مدیریت جوجه کشی می باشد. همچنین هر چقدر تاریخ تولید تخم مرغ  توسط مولد بیشتر باشد، دارای کیسه هوای بزرگتری میباشد و با تکان دادن تخم مرغ، زرده آن نیز به حرکت در خواهد آمد. در نتیجه یکی از شیوه های مشخص کردن تخم مرغ تازه از کهنه ، تکان دادن آن میباشد.

کیسه هوایی

- نکته بسیار مهم در این مقاله :

توجه داشتید همیشه کیسه هوا تخم در هنگام قرار دادن در " ماشین جوجه کشی " باید رو به بالا قرار گیرد؛ به طور واضح نوک تیز تخم به سمت پایین باشد. در غیر این صورت باعث خفگی جوجه در داخل تخم میشود.

 

 لینک مفید:

قیمت دستگاه جوجه کشی