۱ مهر ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

دما و رطوبت تخم پرندگان

در جدول زیر رابطه ی دما و رطوبت تخم پرندگان ذکر شده است. همانطور که میدانید هنگام استفاده از دستگاه جوجه کشی و ماشین جوجه کشی باید با توجه به تخم پرنده مورد نظر دمای دستگاه جوجه کشی  و همچنین چند روزه بیرون اومدن جوجه از تخم برای پرنده مورد نظر را حتما بدانیم. برای دانستن این اطلاعات روی جدول پایین کلیک کنید.

توجه : قبل از دیدن جدول به اصطلاحات زیر دقت کنید:

انکوباتور : روز اولی که تخم در دستگاه چیده میشود تا قبل سه روز آخر

هچر : منظور از هچر 3 روز آخر می باشد.

PIPPING : زمان سه روز آخر هر پرنده

هچ شدن : زمانی که جوجه از تخم خارج می شود.

دما و رطوبت تخم پرندگان


شما همچنین می توانید جهت اطلاعات  بیشتر در مورد جوجه کشی به صفحه آموزش جوجه کشی و سپس به صفحه آموزش هر پرنده مراجعه نمایید.