۳۱ خرداد ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

سالن تجهیزان و نگهداری بلدرچین

بررسی سالن تجهیزات و نگهداری بلدرچین

 

بلدرچین را می توان در سالن های کم امکانات شبیه گاراژ ها نگه داری کرد. این سالن ها باید به خوبی عایق بوده و به راحتی تهویه شوند و فارغ از کوران هوا باشند و در برابر حیوانات موزی و پرندگان شکارچی مقاوم باشد. سالن پرورش باید برای نگه داری بلدرچین ها راحت باشد ؛ آب و دان در تمامی لحظات در دسترس آن ها قرار گیرد و بهداشت آن به خوبی انجام شود. هدف پروژه ساخت واحد پروش بلدرچین در حقیقت تابع نیازها و تسهیلات مورد نیاز بلدرچین های بالغ است. به طور مثال اگر بلدرچین برای تولید تخم خوراکی یا تولید گوشت نگهداری می شود ؛ از قفس های کوچک و حتی قفس دست جمعی استفاده می شود و یا حتی از جایگاه های بستر عمیق استفاده به عمل می آید به طوری که جمع آوری مرتب و روزانه فضولات آن ها انجام نمی شود.
برای ساخت قفس ها یا جایگاه از توری های سیمی با مفتول های 7 میلیمتر استفاده می شود تا راه رفتن روی آن ها به خوبی انجام شود و از خسارت به پای آن ها جلوگیری به عمل آید.
داشتن دستگاه جوجه کشی  به تکثیر آن کمک زیادی می کند.
بلدرچین بالغ به 145 سانتی متر مربع فضای کف (125 سانتی متر مربع در سیستم قفس ) و 2 سانتی متر فضای دانخوری و 0/6 سانتی متر فضای آبخوری نیاز دارد. در جایگاه های دسته جمعی و سیستم بستر اغلب تخم ها را در زیر بستر می گذارند و اگر قرار باشد وارد  ماشین جوجه کشی  شود بهتر است دقت کرد که آسیبی نبینند ؛همین دلیل بهتر است بلدرچین مولد در قفس نگهداری شوند.
یک قفس 13 در 20 سانتی متری برای 2 پرنده مناسب است ؛ بهتر است سقف قفس های فوق یک تکه باشد تا به سر آن ها آسیب نزند.

لینک های مفید:

جوجه کشی

تعیین جنسیت جنین در روز اول