۳۱ خرداد ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

شرایط نگهداری تخم مرغ نطفه دار

تخم مرغ های قابل استفاده در ماشین جوجه کشی باید سریع خنک شوند. اگر چه در اغلب موارد درجه حرارت اتاق نگه داری تخم مرغ 18 درجه سانتی گراد در نظر گرفته می شود ولی چند ساعت طول خواهد کشید تا درجه حرارت داخلی تخم مرغ به این مقدار برسد. بهترین روش این است که تخم مرغ ها را روی شانه جمع آوری کنند تا گردش هوا  در اطراف آن ها زیاد باشد" به این ترتیب تخم مرغ ها سریع تر خنک می شوند.نگه داری تخم مرغ در کارتن چندان مناسب نیست. توجه به این نکته مهم است که پوسته تخم مرغ بدون میکروب و اصطلاحا استریل وجود ندارد. بر روی تخم مرغ تازه ممکن است حداقل در حدود 300 تا 500 میکروب وجود داشته باشد که تعداد آن ها در ساعات پس از تخم گذاری و درشرایط مناسب به سرعت رشد کرده و به ده ها هزار عدد می رسد. مدفوع یکی از آلوده کننده های اصلی تخم است و یک گرم آن 2 تا 6 بیلیون باکتری دارد.ضد عفونی تخم مرغ باعث حذف باکتری های روی پوسته شده و از انتشار تخم هایی که در  دستگاه جوجه کشی  قرار میگیرند جلوگیری می کند.  توجه داشته باشید دمای نگه داری و انبار تخم نطفه دار باید بین 12 تا 18 درجه سانتی گراد باشد. همچنین می توانید داخل جعبه ای که نیمی از آن با نمک پر شده به پهلو قرار داده و روی آن نمک ریخته و کاملا درون نمک دفن شود. توجه داشته باشید در این شرایط برای انبار کردن باید روزی یک مرتبه تخم ها را به پهلو ( خیلی آرام ) چرخاند تا قبل قرار گیری در ماشین جوجه کشی سالم بماند.

توجه : از قرار دادن تخم نطفه دار در یخچال اکیدا خود داری کنید.

همچنین تخم نطفه دار کوچک ترین تماسی با آب نباید داشته باشد.