سبد خرید

تحلیل فرآیند جوجه کشی

تحلیل فرآیند جوجه کشی با دستگاه جوجه کشی

 جوجه کشی

بعد از اتمام کار با " دستگاه جوجه کشی " نوبت به تحلیل فرآیند جوجه کشی می رسد که این فرآیند یا مراحل  شامل باز کردن تخم های مرده برای تعیین مرحله مرگ جنین است. این تحلیل ؛ روش مناسبی برای حل مشکلات هچ تخم ها و نظارت بر حوزه هایی است که موجب بهبود عملکرد جوجه کشی و همچنین کار با " ماشین جوجه کشی " می شود. برای تعیین مقدار کمی موارد مرگ جنینی در مراحل مختلف رشد ؛ باید به علایم و نشانه های غیر طبیعی و دیگر دلایل بالقوه کاهش هچ  از قبیل ترک خوردگی و یا آلودگی های میکروبیولوژیکی توجه داشت.

روش اجرا : به ازای هرگله مادر و در هر بار عملیات جوجه کشی؛ 5 شانه تخم را از محل های مختلف انتخاب کرده و عملیات زیر را بر روی آن ها انجام می دهیم.

الف: ثبت تعداد تخم های هر شانه موجود در دستگاه جوجه کشی

ب: در زمان انجام آزمون باروری ؛ تمامی تخم ها را باز کرده و موارد تخم های بدون جنین و جنین های مرده در مراحل اولیه را یادداشت کنید.

ج: در زمان خارج کردن جوجه ها از " دستگاه جوجه کشی" تعداد تخم های حذفی تخم های ترک دار را در هر شانه تخم شمارش کنید و تمامی تخم های هچ نشده را باز کنید.

د: تمیزی و کثیفی باقیمانده های به جا مانده از تخم ها را به دو دسته تمیز و کثیف ارزیابی و یادداشت کنید. در صورت وجود جوجه هایی که هنوز در حال خروج از تخم هستند ؛ و یا در صورت نازک بودن جوجه ها و تولد زود هنگام آن ها ؛ موارد مربوطه رو کاملا یادداشت می کنیم.

ه: نتایج آن ها را ثبت میکنیم و در صد تلفات را بر اساس تعداد تخم های سالمی که وارد " ماشین جوجه کشی " شده اند محاسبه میکنیم تا آمار دقیق از جوجه کشی خود داشته باشیم.

- لازم به ذکر است قبل از تمامی این مراحل باید کیفیت تخم های نطفه دار گله خود را افزایش داد و همه چیز موکول به دستگاه نیست. به طور مثال پرورش دهنده ای که به تغذیه، خوراک و شرایط نگهداری مولدین خود اهمیت می دهد، به طور قطع از پرورش دهنده ای که خیلی به گله خود اهمیت نمی دهد باید تخم نطفه داری تولیدی آن با کیفیت تر در مزرعه یا سالن خود داشته باشد. اگر تخم ها را انبار می کنید اجازه ندهید بیش از یک هفته از زمان آن بگذرد و بهترین محل برای انبار تخم ها دمای 12 تا 18 درجه سانتی گراد است. حال اگر به طور مستقیم اقدام به خرید تخم نطفه دار می کنید، به پرورش دهنده ای مراجعه کنید که به تمامی این موارد اهمیت دهد و گله سلامت و شادابی داشته باشد.

 

عکس جوجه مرده

مرگ جوجه از تلخ ترین وقایع در امور پرورشی به شمار می آید که با شناخت کافی باید تلفات خود را به حداقل برسانیم.

عکس جوجه مرده

 

مقالات دیگر:

بهترین زمان گذاشتن تخم در دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی خانگی

قیمت دستگاه جوجه کشی