۱ مهر ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

تشکیل گله مولد به منظور جوجه کشی

توضیحات تشکیل گله مولد به منظور جوجه کشی با دستگاه جوجه کشی و ماشین جوجه کشی

 مرغ

در پرورش صنعتی مرغ نژاد گوشتی  و یا تخم گذار تشکیل گله با خرید جوجه یه روزه از موسسات مربوطه انجام میشود. در فرآیند اصلاح نژاد مرغ گوشتی یا تخم گذار چهار سطح مختلف به ترتیب شامل پرورش مرغ لاین؛ گله اجداد؛ گله مادر و گله های تجاری مد نظر است. لذا برای تهیه گله مولد در هر یک از سطوح مذکور جوجه های یک روزه اصلاح نژاد شده از سطح بالاتری خریداری و پرورش می یابند. برای مثال برای تشکیل گله مرغ مادر باید جوجه های لازم از گله مرغ اجداد تهیه شده و پرورش یابند و یا برای تهیه گله مرغ اجداد باید جوجه های نر و ماده از گله های مخصوص مرغ لاین خریداری و انتخاب شوند.عوامل متععدی بر در صد موفقیت در  ماشین جوجه کشی موثرند. از جمله این عوامل میتوان به شرایط پرورش گله مولد؛ نسبت پرنده نر به ماده؛ نژاد مرغ؛ سن گله مولد ؛سن تخم مرغ؛ اندازه وزن تخم ها کیفیت پوسته تخم مرغ و شکل ظاهری آن ها و همچنین نحوه مدیریت جوجه کشی میباشد. در بسیاری از موارد اولین تخم هایی که مرغ های مادر یا مود تولید می کنند به خوبی هچ نمیشوند. همچنین جوجه های تولید شده از تخم مرغ های تولیدی مولد در 2 هفته اول تخم گذاری؛ زنده مانی مطلوبی ندارند. معمولا این گونه تخم مرغ ها در دستگاه جوجه کشی استفاده نمی شود. معمولا تخم مرغ هایی که در درجه حرارت بالا یا پایین تر از حد مجاز نگه داری می شوند؛ قدرت جوجه آوری کمتری خواهند داشت. کیفیت تخم مرغ ها در ماه های گرم خیلی بیشتر از ماه های سرد افت خواهد دید. تخم مرغ های تولید شده از مرغ های پیر باید زودتر از تخم مرغ های تولیدی از مرغ های جوان در" دستگاه جوجه کشی " گذاشته شوند.

مقالات مرتبط:

خرید دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی ارزان

بهترین روش درآمدزایی از دستگاه جوجه کشی