۳۱ خرداد ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

تهویه در ماشین جوجه کشی

تهویه در جوجه کشی چگونه انجام می گیرد؟؟؟

 

جنین های درون تخم های جوجه کشی در حال رشد هستند و احتیاج به تنفس دارند بنابراین لازم است  دستگاه جوجه کشی  به طور مناسبی تهویه شود و هوای داخل آن با هوای تمیز بیرون جایگزین شود. با وجود اینکه هدف اصلی اولیه واصلی تهویه تامین اکسیژن مورد نیاز جنین های در حال رشد و از بین بردن و خارج کردن گاز کربنیک است ؛ در برخی طراحی ها ؛ سیستم تهویه دارای نقش ثانویه نیز هست وآن تامین سیستم سرمایش داخل اینکوباتور و در برخی موارد تنها روش سرمایش اینکوباتورها است. اینکوباتورهای تجاری از سیستم های تهویه تحت فشار استفاده می کنند. یک یا چند هواکش هوا را به درون اینکوباتور هدایت می کنند و باعث می شود که انتقال گرمای بین تخم ها و هوای داخل " ماشین جوجه کشی" به شکل مناسب و یکنواختی انجام شود و همزمان هوای تازه بیرون را به داخل دستگاه هدایت کنند. به نظر می رسد که مقدار هوای تبادل شده بین داخل و خارج "دستگاه جوجه کشی" به جای مقدار هوای به حرکت در آمده در درون دستگاه از اهمیت برخوردار باشد .

مقالات مرتبط:

خرید ماشین جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی ارزان

انتخاب درست ماشین جوجه کشی