سبد خرید
طیور ماشین ابزار|آموزش دستگاه جوجه کشی و ماشین جوجه کشی|جدول دما و رطوبت تخم پرندگان زینتی و خاص

جدول دما و رطوبت تخم پرندگان زینتی

 

در جدول زیر با درجه دما و رطوبت تخم پرندگان زینتی و خاص  برای استفاده در دستگاه جوجه کشی به طور کامل آشنا می شویم که برای شروع جوجه کشی این پرندگان زیبا، نیاز است جدول زیر را داشته باشیم:

جدول دما و رطوبت

 نگه داری کاسکو

صفحات دیگر:

خرید دستگاه جوجه کشی

ماشین جوجه کشی

قیمت دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی خانگی