۱ مهر ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

جدول دما و رطوبت تخم پرندگان زینتی

 

در جدول زیر با درجه دما و رطوبت تخم پرندگان زینتی و خاص  برای استفاده در دستگاه جوجه کشی به طور کامل آشنا می شویم:

جدول دما و رطوبت

 نگه داری کاسکو

 

خرید دستگاه جوجه کشی

ماشین جوجه کشی

قیمت دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی خانگی