سبد خرید
طیور ماشین ابزار|فیلم جوجه کشی مشتریان|فیلم جوجه کشی بلدرچین با دستگاه

فیلم جوجه کشی بلدرچین با دستگاه


دستگاه جوجه کشی زاگرس

 

فیلم فوق مربوط به بیرون آمدن جوجه ها از تخم می باشد. این فیلم یکی از انواع دستگاه جوجه کشی شرکت طیور ماشین ابزار می باشد.