۸ مرداد ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

فیلم جوجه کشی قناری توسط دستگاه زاگرس

فیلم جوجه کشی قناری

 

 

در این فیلم از دستگاه جوجه کشی   برای قناری استفاده شده است . استفاده از ماشین جوجه کشی عرضه شده طیور ماشین ابزار شما را در بهبود فرآیند جوجه کشی از جمله این پرنده های حساس به علت دقیق و حساس بودن سنسور ها یاری می کند.