۱ آبان ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

 

 

در فیلم اول شما می توانید جوجه کشی عروس هلندی بوسیله دستگاه جوجه کشی زاگرس مشاهده نمایید

و همچنین در فیلم دوم شما میتوانید جوجه کشی عروس هلندی توسط دستگاه جوجه کشی ایزی باتور را مشاهده کنید.

دستگاه جوجه کشی اگر دارای دقت و حساسیت در دما و رطوبت و همچنین دارای تهویه مناسب باشد حتی پرنده ی حساسی مانند عروس رو هم که جز خانواده طوطی سانان میباشد نیز میتوانید تولید کنید.

 

لینک های مفید :

خرید دستگاه جوجه کشی

قیمت دستگاه جوجه کشی