۸ مرداد ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

 

در این فیلم شما می توانید جوجه کشی عروس هلندی بوسیله دستگاه جوجه کشی زاگرس مشاهده نمایید

جوجه کشی عروس هلندی توسط دستگاه زاگرس و نگه داری آن ده روز پس از تولد

دستگاه اگر دارای فضا و تهویه مناسب باشد حتی پرنده ی حساسی مانند عروس رو هم نیاز میتواند بعد تولد تا ده روز در داخل آن مانند مادر نگه داری کرد.