سبد خرید
طیور ماشین ابزار|محصولات|دستگاه خانگی تا نیمه صنعتی
دستگاه جوجه کشی 126 تایی دماوند طرح dq40
۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۴,۸۳۹,۹۰۰ تومان
دستگاه جوجه کشی 168 تایی اسکندری
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶,۰۴۵,۰۰۰ تومان
دستگاه جوجه کشی 210 تایی دماوند مدل dq50
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان۶,۲۹۸,۰۰۰ تومان
دستگاه جوجه کشی 252 تایی اسکندری
۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۹۶,۰۰۰ تومان
دستگاه جوجه کشی 336 تایی اسکندری
۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹,۰۲۴,۰۰۰ تومان
دستگاه جوجه کشی 420 تایی دماوند مدل dq100
۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان۸,۱۷۸,۰۰۰ تومان
دستگاه جوجه کشی 504 تایی اسکندری
۱۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۱۸۴,۰۰۰ تومان
دستگاه جوجه کشی 588 تایی دماوند مدل dq150
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۹,۱۹۵,۶۰۰ تومان
دستگاه جوجه کشی 924 تایی مدل dq170
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۱۲۰,۰۰۰ تومان
دستگاه جوجه کشی 1008 تایی اسکندری
۱۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۱۷۶,۰۰۰ تومان
دستگاه جوجه کشی 1850 تایی دماوند مدل dq200
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۹۳۸,۰۰۰ تومان
« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۳ ۳ بعدی »