۱۲ فروردین ۱۳۹۹
طیور ماشین ابزار ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

مادر مصنوعی در جوجه کشی

مادر مصنوعی در جوجه کشی چیست؟


انواع منابع گرمایی را می توان برای برای پروش اولیه جوجه ها استفاده کرد. ساده ترین نوع آن استفاده از یک یا چند لامپ های گرمایی که بر روی منطقه پرورش اولیه از سقف آویزان می شود. نوع دیگر مادرهای مصنوعی گازسوز یا نفتی است که درست همچون روش لامپی از صفحات نعلبکی مانندی استفاده می شود که از سقف آویزان می شود و به دلیل اقتصادی بودن و نیز سهولت استفاده ؛ رایج ترین نوع مادران مصنوعی هستند.
لوله های آب گرم و هدایت آن ها به بخشی از اتاق نگهداری کبک ها روش دیگر گرم کردن جوجه هاست.
در واحد های تولیدی کوچک ؛ می توان از یک یا چند لامپ گرما استفاده کرد و گوشه ای از سالن ها را برای جوجه هایی که تازه از دستگاه جوجه کشی  یا  ماشین جوجه کشی  خارج شده اند گرم کرد. روش خاصی از مادر مصنوعی ؛ نوع جعبه ای آن است که در هفته های اول فضای محصوری برای جوجه ها فراهم می شود.

 

لینک های مفید:

 ماشین جوجه کشی ارزان

خرید دستگاه جوجه کشی

  چرا دستگاه جوجه کشی؟