۳۱ خرداد ۱۴۰۰
قیمت کارخانه ۰۲۱-۶۶۵۶۴۷۵۷

چرا ماشین جوجه کشی

چرا استفاده از ماشین جوجه کشی و دستگاه جوجه کشی؟

 

در این مقاله به بررسی مزایا و معایب ماشین جوجه کشی و یا دستگاه جوجه کشی می پردازیم

ابتدا به معایب جوجه کشی توسط خود پرنده می پردازیم:
1- محدود است. یعنی نمی توان با این روش تعداد زیادی جوجه به دست آورد.
2- مرغ کرچ همیشه در اختیار نیست.
3-  احتمال انتقال بیماری از مرغ مادر به جوجه ها وجود دارد ولی در جوجه کشی توسط دستگاه این معایب ذکر شده وجود ندارد.
که امروزه با وجود" ماشین جوجه کشی ارزان " کمتر کسی به صورت طبیعی جوجه کشی میکند.
استفاده از " دستگاه جوجه کشی " یک منبع در آمد عالی می باشد که
تخم اکثر پرندگان با استفاده از آن تبدیل به جوجه می شود.
عده ای هم به صورت پیمانکاری برای سایر متقاضیان مورد استفاده قرار می دهند و در آمد قابل توجهی به دست می آورند.

مقاله های مفید:

تهویه در جوجه کشی